NASZA NOWA GRA

Mamy zaszczyt przedstawić Wam nasze najnowsze dzieło. Wyjątkową grę edukacyjną „Mojżesz i Ziemia Obiecana”. W chwili obecnej trwają ostanie szlify przed wypuszczeniem gry do produkcji.
Gra trafi do sprzedaży latem 2023 roku.

Wprowadzenie

Rodzaj gry:
Edukacyjna gra planszowa, o tematyce biblijnej.

Czas rozgrywki:
45-90 min.

Liczba graczy:
1 do 12 graczy
(lub zespołów po 2 lub więcej osób).

Ponadto w rozgrywce powinien uczestniczyć moderator (katecheta, nauczyciel, rodzic itp.)

 

Fabuła i Cel Gry

Gra koncentruje się na wydarzeniach opisanych w Pięcioksięgu Mojżesza ze Starego Testamentu. Jej fabuła pełnymi garściami czerpie z Księgi Wyjścia, Księgi Kapłańskiej, Księgi Liczb, Księgi Powtórzonego Prawa, Księgi Jozuego i dotyczy wyjścia Izraelitów z Egiptu, a następnie objęcia w posiadanie Ziemi Obiecanej przez Boga Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi (Izraelowi).

Zadaniem graczy jest wprowadzenie jak największej liczby Izraelitów do Ziemi Obiecanej.

Zgodnie z Pismem Świętym ostateczny podział Kanaanu odbywał się na podstawie liczby Izraelitów w każdym pokoleniu, którzy znaleźli się u progu Ziemi Obiecanej. Pokolenie Izraela, które miało najwięcej ludzi dostawało najwięcej ziemi i tak dalej w kolejności zależnej od liczebności.

Wygrywają wszyscy uczestnicy rozgrywki, jeśli doprowadzą jak największą liczbę Izraelitów do Ziemi Obiecanej. Jednak rozpatrujemy również wygraną gracza/zespołu, który doprowadzi najwięcej swoich ludzi do Ziemi Świętej po czterdziestu latach wędrówki po pustyni i pięciu latach kampanii jej zdobywania.

Struktura Rozgrywki

Gra składa się z czterech etapów podzielonych na 10 rund:

ETAP 1

Mojżesz w Egipcie. Powołanie. Konfrontacja z Faraonem. Wyjście Izraelitów z Egiptu i przejście przez Morze Czerwone

ETAP 2

Przymierze z Bogiem. Dekalog. Arka Przymierza, Namiot Spotkania.

ETAP 3

Zwiadowcy w Kanaanie. 40 lat wędrówki Izraelitów po pustyni

ETAP 4

Podbój Ziemi Obiecanej

ELEMENTY SKŁADOWE
Rozgrywki Testowe
Cele Edukacyjne

Dla młodzieży będzie dużą zachętą gra, w której są bitwy, pościgi, klęski żywiołowe, cuda, gdzie od zera do bohatera realizuje się marzenie o kopciuszku. W wymiarze indywidualnym i zbiorowym. Za darmo. Z bezinteresownej miłości co jest marzeniem każdego człowieka. Same metody pojedynki, licytacje, zmiany akcji, odkrywanie tajemnic przyniesie efekt zaciekawienia, który jest kluczowy w każdym procesie edukacyjnym.

Wszystkie etapy gry mają zachęcić uczestników do poznania historii zbawienia, połączenia jej z Ewangelią i wreszcie żywego odniesienia do własnego życia. Stąd sama gra, jej mechanika, atrakcyjność ma służyć dziełu głoszenia słowa i zbawienia. Oznacza to, że dużo ważniejszym zadaniem w procesie jej tworzenia i testowania będzie stworzenie programów, katechez, scenariuszy lekcji, które wypełnią grę treścią w sposób nienachalny, ściśle odnoszący się do tego co dzieje się na planszy i w trakcie przygotowań do gry oraz ma związek z codziennym życiem grających.

Najważniejsza zasada dotycząca zakończenia i zwycięstwa w rozgrywce jest związana z wymiarem zespołowym, wspólnotowym. Wygrywają wszyscy uczestnicy w momencie jak najliczniejszego skolonizowania Ziemi Obiecanej. To jest zależne od moralnego i wiernego postępowania. W powtarzanych rozgrywkach tylko wynik zbiorczy lepszy od poprzednich będzie zwycięstwem. Co to oznacza? Że gracze uczą się wspierać wzajemnie i współpracować ze sobą. Także dzielić się wiarą i wiedzą, żeby cały Izrael z jak najmniejszymi stratami posuwał się naprzód. Nawet jak pojawi się jakiś prymus to jego idealny wynik będzie porażką, przy niższych osiągach innych graczy, a rezultacie całej wspólnoty. Taki lider o dużym wyrobieniu biblijnym i znajomości katechizmu, ewangelii będzie przez to wyprowadzany z bańki indywidualizmu, na rzecz dzielenia się darami, które otrzymał wobec całej grupy grających. Stąd finalnie w trakcie gry i kolejnych rozgrywek gracze będą uczyć się współdziałania, odpowiedzialności za wynik nie tylko swój, ale i zespołu.

Najważniejsza zasada dotycząca zakończenia i zwycięstwa w rozgrywce jest związana z wymiarem zespołowym, wspólnotowym. Wygrywają wszyscy uczestnicy w momencie jak najliczniejszego skolonizowania Ziemi Obiecanej. To jest zależne od moralnego i wiernego postępowania. W powtarzanych rozgrywkach tylko wynik zbiorczy lepszy od poprzednich będzie zwycięstwem. Co to oznacza? Że gracze uczą się wspierać wzajemnie i współpracować ze sobą. Także dzielić się wiarą i wiedzą, żeby cały Izrael z jak najmniejszymi stratami posuwał się naprzód. Nawet jak pojawi się jakiś prymus to jego idealny wynik będzie porażką, przy niższych osiągach innych graczy, a rezultacie całej wspólnoty. Taki lider o dużym wyrobieniu biblijnym i znajomości katechizmu, ewangelii będzie przez to wyprowadzany z bańki indywidualizmu, na rzecz dzielenia się darami, które otrzymał wobec całej grupy grających. Stąd finalnie w trakcie gry i kolejnych rozgrywek gracze będą uczyć się współdziałania, odpowiedzialności za wynik nie tylko swój, ale i zespołu.

Napisz do nas

Jeśli nasza nowa Gra wzbudziła w Tobie zainteresowanie i chcesz dowiedzieć się więcej na jej temat, zapraszamy do kontaktu.