Gra planszowa „Mojżesz i Ziemia Obiecana”

Gra planszowa „Mojżesz i Ziemia Obiecana”.

Gra koncentruje się na wydarzeniach opisanych w Pięcioksięgu Mojżesza ze Starego Testamentu. Jej fabuła pełnymi garściami czerpie z Księgi Wyjścia, Księgi Kapłańskiej, Księgi Liczb, Księgi Powtórzonego Prawa, Księgi Jozuego i dotyczy wyjścia Izraelitów z Egiptu, a następnie objęcia w posiadanie Ziemi Obiecanej przez Boga Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi (Izraelowi).

Zadaniem graczy jest wprowadzenie jak największej liczby Izraelitów do Ziemi Obiecanej.

Zgodnie z Pismem Świętym ostateczny podział Kanaanu odbywał się na podstawie liczby Izraelitów w każdym pokoleniu, którzy znaleźli się u progu Ziemi Obiecanej. Pokolenie Izraela, które miało najwięcej ludzi dostawało najwięcej ziemi i tak dalej w kolejności zależnej od liczebności.

Wygrywają wszyscy uczestnicy rozgrywki, jeśli doprowadzą jak największą liczbę Izraelitów do Ziemi Obiecanej. Jednak rozpatrujemy również wygraną gracza/zespołu, który doprowadzi najwięcej swoich ludzi do Ziemi Świętej po czterdziestu latach wędrówki po pustyni i pięciu latach kampanii jej zdobywania.

Rodzaj gry:
Edukacyjna gra planszowa, o tematyce biblijnej.

Czas rozgrywki:
45-90 min.

Liczba graczy:
1 do 12 graczy
(lub zespołów po 2 lub więcej osób).

Ponadto w rozgrywce powinien uczestniczyć moderator (katecheta, nauczyciel, rodzic itp.)

247,00 

Na stanie