Polityka prywatności
serwisu internetowego
DobreGry.org.pl

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników serwisu internetowego DobreGry.org.pl Administratorowi danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest WTB Wojciech Sieroń, ul. Wincentego Witosa 5b, Ropczyce.
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. Serwis internetowy DobreGry.org.pl realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  a. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  b. poprzez gromadzenie tzw. plików cookies.
 6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego lub związanego z prowadzonymi projektami.
 8. Dane osobowe pozostawione W serwisie internetowym DobreGry.org.pl mogą być przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu Administratora danych osobowych, posiadających uprawnienia do ich przetwarzania oraz umowy o powierzeniu danych osobowych.
 9. Użytkownikowi niniejszego serwisu przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych,
  ich edycji bądź usunięcia, oraz ograniczenia ich przetwarzania. Żądanie realizacji wyżej wymienionych praw proszę przesłać w formie pisemnej lub w formie elektronicznej zgodnie z art. 78¹ § 1 Kodeksu cywilnego do Administratora danych osobowych.
 10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 11. W serwisie internetowym DobreGry.org.pl  mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od naszego serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez naszą organizację. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 12. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji
  – nasze dane znaleźć można w zakładce Kontakt: dobregry.org.pl/kontakt/

Polityka plików cookies

 1. Serwis internetowy DobreGry.org.pl korzysta z plików cookie. Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer internetowy do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę na urządzeniu użytkownika serwisu.
 2. Dane identyfikacyjne są ponownie przesyłane na serwer za każdym razem, gdy przeglądarka internetowa wyśle żądanie otwarcia strony znajdującej się na serwerze.
 3. Pliki cookie mogą być „trwałymi” lub „sesyjnymi” plikami cookie:
  – trwałe pliki cookie będą przechowywane przez przeglądarkę internetową i pozostaną ważne do ustalonej daty wygaśnięcia, chyba że użytkownik usunie je przed datą wygaśnięcia,
  – sesyjny plik cookie wygasa z końcem sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa jest zamykana.
 4. Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji identyfikujących użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie.
 5. Nasze pliki cookie, są nam niezbędne do korzystania z narzędzi analitycznych. Programy te używają tych plików:
  – aby móc rozpoznać komputer, gdy użytkownik odwiedza witrynę,
  – śledzić użytkowników podczas przeglądania witryny,
  – umożliwić użytkownikowi korzystanie formularzy kontaktowych/zgłoszeniowych,
  – poprawić użyteczność serwisu internetowego,
  – pozwala analizować sposób korzystania z naszego serwisu internetowego,
  – administrować i zarządzać serwisem internetowym DobreGry.org.pl,
  – pozwala zapobiegać oszustwom oraz poprawić bezpieczeństwo naszego serwisu internetowego,
  – personalizować serwis internetowy dla każdego użytkownika
  – kierować reklamy, które mogą być szczególnie interesujące dla określonych użytkowników.
 6. Większość przeglądarek pozwala odmówić przyjęcia plików cookie, można to zrobić zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej.
 7. Zablokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na możliwość korzystania z wielu stron internetowych. Jeśli pliki cookie zostaną zablokowane, nie będzie możliwości korzystania w pełni ze wszystkich funkcji naszego serwisu internetowego.